Palang điện cầu trục

Palang điện cầu trục là thiết bị nâng hạ dùng dây dẫn điện đặc biệt. Palang điện cầu trục sử dụng ray điện cầu trục chạy dọc theo.

...